Avatar for saeed
saeed

نعمتِ «دوست»
نعمت دوست یابی

نعمتِ «دوست»

از قدیم گفته‏اند: هزار دوست کم است و یک دشمن بسیار. دوست، همدم تنهایی های انسان، شریک غمها و شادیها، بازوی یاری‏رسان در نیازمندیها، تکیه‏گاه انسان در مشکلات و گرفتاریها و...

0
فوریه 4, 2016
دوستی یعنی...
دوستی

دوستی یعنی…

مقدمــــه اگر اندکی دقت کنید ، متوجه خواهید شد که شما آگاهانه و یا ناخود آگاه به دنبال دوست هستید. اما آیا تا کنون فکر کرده اید که دوستی چیست و...

0
فوریه 4, 2016